Muslimska friskolor granskar sig själva

Flera muslimska friskolor i bland annat Örebro går nu samman för att kritiskt granska den egna verksamheten och kvalitetssäkra utbildningen, det rapporterar P4-programmet Efter Tolv.
Det är nätverket Sveriges Islamiska Skolor som på så vis vill höja förtroendet för skolorna, efter att flera skolor kritiserats hårt av både massmedia och Skolverket. Skolverket har dragit in tillståndet för den muslimska friskolan i Jönköping. Granskningen ska gå till så att en rektor och minst två lärare från en skola besöker en annan, för att se till att skolorna följer läroplanen och de andra regler som skolverket satt upp.