Muslimska skolor granskar sig själva

Efter kritik och indraget tillstånd för en muslimsk friskola i Jönköping ska skolorna nu börja granska den egna verksamheten för att kvalitetssäkra utbildningen.
Skolverket drog nyligen in tillståndet för en skola i Jönköping och muslimska skolor har utsatts för hård kritik, bland annat i media. Ismail Abuhelal på nätverket Sveriges Islamiska Skolor säger till P4-programmet Efter Tolv att granskningen ska ske genom att rektorer och lärare från olika skolor kontrollerar varandra.