Försäkringskassan

Var tionde som överklagar beslut får rätt

Försäkringskassan tvingas backa vid vart tionde överklagande av sjukpenning och havandeskapsersättning som tas upp till omprövning.

Av de fall som drivs vidare till länsrätten får var fjärde som överklagat rätt, enligt Försäkringskassans siffror som Dagens Nyheter tagit del av.

När det gäller sjukersättning, tidigare förtidspension, är ändringsfrekvensen lägre, sex procent. Det handlar då ofta om rätten att få ersättning alternativt få den i högre utsträckning.