Intressanta kommunfullmäktigemöten

Politikerna i Blekinge jobbar just nu med frågan hur kommunfullmäktigemötena bli mer intressanta och livaktiga.
Trots att fullmäktigemöten har ställts in i både Karlskrona och Sölvesborg i år på grund av för lite ärenden så finns det inga planer på att minska antalet möten. Samtliga kommunfullmäktige-ordföranden i länet är överens om att antalet ledmöter behövs för att att alla partier och kommundelar ska bli representerade. Men samtliga arbetar också för att möten ska bli intressantare och livaktigare. Enligt Nils Olov Olofsson (s) ordförande i Ronneby, har man tagit till en del knep. -Bland annat har vi allmänhetens frågestund runt de ärenden som finns på ärendelistan, säger han. Förutom det planerar man att anornda temadiskussiner i samband med fullmäktigemötena. I Karlskrona har allmänheten möjlighet att skriva förslag till kommunfullmäktige. O Olofström arbetar en demokratigrupp för att ta fram förslag till hur bland annat kommunfullmäktige kan förändras. I Sölvesborg har man under flera år förlagt mötena till olika platser i kommunen, bland annat till Hanö. I Karlshamn försöker man också på olika sätt förändra fullmäktige. Bland annat har upplägget av mötena förändrats och mötena har tidsbegränsats. Enligt Ethel Duvskog (s) fullmäktigeordförande, försöker man dessutom intressera ungdomar- -Vi har ju infört ungdomsfullmäktige, säger hon. Förutom det har man i Karlshamn även utsett politiker som ska åka ut till skolorna för att hjälpa ungdomarna att skriva motioner och interpellationer