Synpunkter på sanering i Hälleforsnäs välkomnas

Nu ska Hälleforsnäsborna få säga vad de tycker om planerna på att sanera bruket. Alla undersökningar är klara och i vår ska saneringen av industriområdet och tjärtippen börja.
Hälleforsnäs Bruk i Flen är ett av de värst förorenade områdena i Sörmland. Den största föroreningen är utan tvekan tjäran på tjärtippen, men också bruksområdet är förorenat av metaller, främst där man hållit på med ytbehandling och vid gamla gasverket. Bruksområdet ska saneras och det innebär att hus ska rivas. Bruksån ska schaktas igen och tjärtippen ska täckas med jord. Eftersom mycket är förorenat ställer det vissa krav på de företag som ska göra jobbet, säger Bo Ahläng, chef för tekniska förvaltningen i Flen. Han säger också att det visserligen är få personer som rent juridiskt berörs av saneringen av bruket, men att hela samhället kommer att beröras eftersom det blir en stor förändring av bruksområdet. Därför bjuder kommunen, länsstyrelsen och konsultföretaget som gjort undersökningarna, in till informationsmöte om saneringsplanerna.