Landsting kartlägger läkares extraknäck

Trots läkarbrist på många sjukhus i landet, arbetar många landstingsanställda läkare extra på andra håll som föredragshållare eller hyrläkare via privata företag. Till stor del sker det extra arbetet på betald kompledighetstid. Vid landstinget i Gävleborg extraknäcker var fjärde läkare.
– Det här är en mycket otillfredsställande situation som arbetsgivare. Det här är något som vi misstänkt, det är klart att våra läkare också arbetar extra eller i andra landsting eftersom vi har läkare hos oss från andra landsting och med egna bolag, så jag är väl inte förvånad. 25 procent extraknäcker Var fjärde läkare inom landstinget i Gävleborg jobbade extra under 2001. I snitt handlade det om en till två månaders arbete per år utöver den ordinarie tjänsten inom landstinget. Läkarna extraknäckte totalt för minst 16 miljoner kronor under det här året, till stor del på betald komptid, alltså betald ledighet som tjänats in under helger och nattpass, där en timmas arbete kan ge upp till två timmars betald ledighet. Det här visar en kartläggning som Sveriges Radio Gävleborg har gjort. Jobbar extra privat I nästan samtliga fall jobbade läkarna extra utanför det egna landstinget, och det är ett problem, anser personaldirektör Carola Norell, eftersom flera landsting idag har problem med läkarbrist och ökande kostnader för inhyrda läkare. – Ja självfallet tycker vi att det är bättre att de jobbar hos oss. Det blir bättre för kontinuiteten, att man kommer tillbaka till samma ställe. Är det så att man upplever sig ha mera arbetskapacitet än den ordinarie tjänsten är det naturligtvis bra om den kommer våra länsinnevånare till godo. Landstingen kartlägger Flera landsting, däribland Gävleborg och Västra Götaland arbetar nu med att kartlägga och ta fram nya rutiner för hur man ska hantera läkarnas bisysslor och extraknäck. Men Läkarförbundet vänder sig emot skärpta regler. Läkarna ska få bestämma själva enligt facket Läkarna ska själva få avgöra om och var de vill arbeta på sin lediga tid, anser Läkarförbundet. Benny Persson är njurexpert på Landstinget i Gävleborg. 2001 arbetade han extra för 140 000 kronor i Dalarna, och han ser fördelar med möjligheten att arbeta extra utanför det egna landstinget. – Det fanns ett rekreationsvärde att komma ifrån, att testa något nytt. Arbetsmiljön kändes bättre, det fanns också ekonomiska motiv men de har varit av underordnad betydelse, även om man inte ska förakta dem, det var en lockelse att testa något nytt. Men ska man få frilansa var som helst eller ska det styras upp på något sätt? –Jag tycker att man får göra vad man vill på sin fritid. Jag tycker inte landstinget ska ha någonting med det att göra.
Magnus Thorén magnus.thoren@sr.se