Sandvik känner inte av konjunkturförbättringen

Trots att det finns tecken på en förbättring av konjunkturen så har verkstadskoncernen Sandvik inte märkt av någon efterfrågeökning. Företaget som har närmare 10 000 anställda i Sverige lider av den starka kronan och minskar just nu antalet anställda med 100 personer i månaden, det fortsätter man med tills det vänder.
– Vi ser ju inte den närmaste framtiden någon förändring av efterfrågesituationen. Jag är väl medveten om att det finns en del konjunkturindikatorer, inte minst i USA som pekar uppåt och till och med ganska kraftigt uppåt. Vi i produktionsindustrin ser inte det omsättas i ökad efterfrågan ännu. Så långt vi kan se ser vi en flack utveckling i Europa och Nordamerika men en fortsatt stark utveckling i Asien och i Östeuropa, säger Sandviks vd Lars Pettersson. KI hävdar optimism I förra veckan hävdade statliga konjunkturinstitutet att de svenska exportföretagen blivit mer optimistiska om framtiden. De enkäter institutet har genomfört visar att företagen tror på ökad efterfrågan under det fjärde kvartalet i år. Men det här är inte en bild som Sandviks vd Lars Pettersson håller med om. Trots talet om lite bättre tider i både USA och Europa så har hans kunder ännu inte ökat sina beställningar. Stark krona missgynnar exporten Sen euro-omröstningen har kronan stärkts rejält gentemot dollarn och euron, något som leder till sämre lönsamhet för exportföretagen, bland annat eftersom de får färre kronor i kassan när de växlar in de euro och dollar som de får från försäljningen utomlands. Knappt 10 000 i Sverige Sandvik tillverkar bland annat gruvmaskiner och borrar och har 37 000 anställda världen över. I Sverige arbetar omkring 9 800 personer för företaget, en skara som minskar stadigt. Sandviks vd Lars Pettersson kommer att fortsätta att ta bort 1 200 jobb om året tills han själv ser en vändning i konjunkturen och en försvagning av kronan. – Vi har en takt med personalminskningar i organisationen med ungefär 100 i månaden. Den takten fortsätter så länge vi inte ser någon förbättringen i konjunkturen och jag ser inte den vändningen än. Kommer den så kommer den nästa år, säger Lars Pettersson.
Michael Österlund michael.osterlund@sr.se