Värmland

Satsning mot ungdomsbrottslighet

Polisen i värmland genomför nu en satsning för att minska ungdomsbrottsligheten i länet. Fyra särskilda ungdomsgrupper kommer att startas upp.

Minst 22 poliser kommer att jobba med grupperna och inrikta sig på yttre och inre spaning, ingripanden, utredning och lagföring.

– Grupperna kommer att ha en tydlig inriktning mot illegal alkohol, säger Christer Lööf på polismyndigheten i Värmland i ett pressmeddelande.

Ungdomsgrupperna kommer också ha ansvaret för att samverkan sker med socialtjänst och skola i frågor som rör ungdomar.

– Vi vet att tidiga och tydliga insatser mot ungdomars brottslighet motverkar allvarlig kriminalitet i framtiden. Därför gör vi nu en stor satsning här i Värmland, säger länspolismästare Dan Persson.