Arbetsmarknaden

Arbetslösheten fortsätter att öka

Arbetslösheten ökar i Dalarna. Nära 6 600 personer går utan jobb, enligt septemberstatistiken från arbetsförmedlingen. Arbetslösheten är dock fortfarande lägre i länet än i landet som helhet; 3,8 procent jämfört med 4,3.

I slutet av september var alltså 3,8 procent av befokningen i åldersgruppen 16-64 arbetslös i Dalarna. I reda tal var närmare 6 600 personer inskrivna som arbetslösa, och det är en ökning med nästan 2 300 på ett år.

Sedan tillkommer ett stort antal människor som deltar i program med aktivitetsstöd. Om man räknar in även dom så är det drygt 6 procent som i dag inte har ett reguljärt jobb.

Arbetslösheten har på ett år stigit betydligt mer för män än för kvinnor. Männens ökning är faktiskt dubbelt så stor som kvinnornas.

När det sen gäller ungdomar och deras arbetslöshet, så är den högre här i länet än i riket som helhet; 7,5 procent mot 6,7 procent i landet.

Trots ökad arbetslöshet och lägre efterfrågan på arbetskraft får ändå en hel del ungomar jobb. Under september månad var det drygt 450 ungdomar som började någon form av arbete i Dalarna.

Mats Åkergården
mats.akergarden@sr.se