Riksdagsledamöters frånvaro granskas

Uppdaterad: 17:25
Justitieutskottets ordförande, socialdemokraten Thomas Bodström, har vara varit bort vid ungefär hälften av alla omröstningar i riksdagen den här mandatperioden. Och frånvaron har ofta berott på hans arbete som advokat. Nu kan systemet ses över.

Riksdagens talman Per Westerberg vill nu ta upp frågan om på vilka grunder ledamöterna kan vara frånvarande, eller utkvittade, vid omröstningar.

– Såsom jag har förstått det så har detta inte varit ett kvittningsskäl tidigare. Regler kan dock förändras och det är det som det kanske finns anledning att ta upp på nästa gruppledarmöte. Normalt sett har det varit mycket stränga kvittningsregler, bland annat för partiarbete, internationella uppdrag, sjukdom och kortare föräldraledigheter.

Men Thomas Bodström har kvittat ut sig för att arbeta som advokat, vad tycker du om det?

– Det är en sak mellan honom, hans parti och hans väljare.

En genomgång som TV4:s Kalla Fakta gjort visar att socialdemokraten Thomas Bodström missade mer än varannan votering i riksdagen under våren 2009 - alltså när riksdagen fattar beslut och därmed stiftar lag.

På sin blogg skriver Thomas Bodström att han varit borta från ungefär hälften av alla omröstningar under den här mandatperioden och att han missat ungefär var sjätte omröstning på grund av domstolsarbete.

Men enligt Socialdemokraternas egna regelverk i riksdagen är en giltig frånvaro från en voteringar att ledamoten företräder partiet utåt. Socialdemokratiska riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson tycker att det är viktigt att alla ledamöter följer den regeln.

– Jag utgår från att vi har samma regler för samtliga ledamöter i vårt parti.

Thomas Bodström säger själv att han varit borta 20 av 126 gånger på grund av att han jobbat som advokat. Då har han ju inte följt de reglerna.

– Jag tycker att när man är utkvittad från riksdagen så ska man företräda partiet som riksdagsledamot och inte i några andra sammanhang. Så tycker jag att man förhålla sig till vårt uppdrag.

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Sven-Erik Österberg, vill nu se över närvarokontrollen.

– Det är väldigt viktigt att vi får en hög trovärdighet för riksdagen. Jag kommer att se över systemet med mina kvittningsmän och se hur det här fungerar. Så att vi har ett system som fungerar lika för alla men också med full respekt, säger Sven-Erik Österberg.

Socialdemokraten och riksdagledamoten Kurt Kvarnström är kvittningsman, det vill säga den person som gör upp med andra partier och riksdagsledamöter när någon anmäler att de ska frånvara från omröstningar.

Han säger att han inte har vetat om att Thomas Bodström har tagit ledigt från riksdagsarbetet för att jobba som advokat i den omfattning som Bodström själv beskriver på sin blogg. Kurt Kvarnström säger att Thomas Bodström har gått emot de regler kring att kvittas ut som Socialdemokraterna har.

– Det är inte förenligt med de regler vi har varit överens om. Ytterst är det den enskilde som har ett personligt ansvar.

Enligt Kalla fakta är summan av Thomas Bodströms advokatfakturor 1,3 miljoner kronor räknat från hösten 2007. Samtidigt fick han full lön från rikdagen.

Thomas Bodström är inte den som missat flest riksdagsomröstningar under våren 2009 visar Kalla faktas granskning, oppositionens partiledare och en del grupppledare har högre frånvaro.

I riksdagen har Bodström också skrivit en rad motioner, varit på justitieutskottets möten där han är ordförande och haft en rad debatter med justitieministern.

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Sven-Erik Österberg, tycker att partiernas gruppledare i riksdagen bör diskutera igenom hur riksdagsledamöterna får kvitta ut sig, eller anmäla frånvaro, vid omröstningar i riksdagen.

Men Thomas Bodström säger själv till Ekot att han inte tycker att det är något problem med att han jobbar som advokat vid sidan av sitt uppdrag som justitieutskottets ordförande.

– Eftersom jag vid en samlad bedömning när det gäller voteringar, skriftliga frågor, interpellationer och motioner, har en betydligt högre aktivitet än genomsnittet så anser jag att jag har kunnat arbeta som advokat, och det har jag inte på något sätt gjort någon hemlighet av därför att det är något jag använder i mitt arbete som riksdagsledamot.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se

Lotta Karlsmark
lotta.karlsmark@sr.se