Kallare dagis ska spara pengar åt kommunen

Socialdemokraterna Carl-Olof Bengtsson och Elsa Jönsson i Växjö vill spara energi genom att sänka inomhustemperaturen på daghem, skolor och vårdenheter. Och de som sänker sina energikostnader ska belönas.
Det är de höga energipriserna som gör att kommunen måste se över sina kostnader för el och vatten, och detta är ett sätt att spara enligt de båda socialdemokraterna. Men oppositionsrådet, moderaten Bo Frank tycker inte om förslaget. - Det borde vara en självklarhet att hålla nere energikostnaderna, och ett belöningssystem är därför helt onödigt, säger han.