Protester mot nedläggning av demensavdelning

Personalen på NU-sjukvårdens avdelning för demensutredning, avdelning 70 på Uddevalla sjukhus, protesterar nu mot idén att lägga ner avdelningen. Istället föreslås att mobila team för utredning av dementa startas.
-Personalens erfarenhet och kunskap skulle försvinna om avdelningen stängs, säger överläkare Hasse Olofsson och sjuksköterskan Malena Mandelholm till Sveriges Radio Väst. Behovet av demensutredningar ökar, eftersom befolkningen blir allt äldre. Bland annat fastslår regeringens nationella arbetsgrupp för demensfrågor, bland annat att de speciella utredningsenheterna är viktiga. Dessutom är avdelning 70 kostnadseffektiv och sparar pengar åt den övriga sjukvården, menar personalen.