Kronoberg

Kronobergarna är ett friskt folk

Kronobergarna mår bra och lever länge. Men allt är inte bra. Det visar den rapport om folkhälsa som Sveriges Kommuner och landsting presenterade i dag.

– Det finns alarmerande siffror när det gäller tobaksbruk - rökning bland gravida, och också när det gäller riskbruk för alkohol, säger Lena Lendahls som är samordnare för folkhälsoarbetet inom landstinget Kronoberg.

I stort är kronobergarna förhållandevis friska och lever länge - nästan längst i landet. Många rör på sig minst en halvtimme om dagen och äter mycket frukt och grönt.

Vi har också näst lägst antal hjärtinfarkter i hela landet och lägst andel tonårsaborter till exempel. Det visar den Öppna jämförelserapporten om folkhälsan 2009 som presenterades idag.

Växjö och Markaryd utmärker sig
Men det finns områden där Kronoberg utmärker sig. Där kan man se både sociala och geografiska skillnader.

– När det gäller alkohol så är det de högutbildade som i större utsträckning har ett riskbruk och här sticker Växjö ut. När det gäller rökning så är det de med lägst utbildning som sticker ut och här utmärker sig Markaryd, säger Lena Lendahls.

Markaryd är den kommun i Kronoberg som har flest röda siffror i folkhälsorapporten. Låg utbildningsnivå. En hög andel gravida som röker och betydligt fler fall av lungcancer än riksgenomsnittet.

– Det här hör ju ihop. Utbildningsnivå och rökning hör ihop och rökning och lungcancer också. Så det är inte så konstigt att Markaryd sticker ut.

– Vi ska nu driva ett pilotprojekt i Markaryd där både landsting, kommun och skola- och barnomsorg är engagerade, säger Lena Lendahls.

Lena Lendahls är även oroad över den nu ökade arbetslösheten i Kronoberg.
– Det kommer att synas i nästa folkhälsorapport om vi inte gör något.

Lena Gustavssson
lena.gustavsson@sr.se