Bullermätning ska göras av HFAB

Bullermätningen ska göras av HFAB, vad som sedan ska göras åt själva bullret är en senare fråga. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hotar nu kommunala Halmstad Fastighetsbolag med vite om man inte gör en bullermätning i en lägenhet på Fredsgatan i Halmstad.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hotar nu kommunala Halmstad Fastighetsbolag med vite om man inte gör en bullermätning i en lägenhet på Fredsgatan i Halmstad.

– Det vi ställer krav på är att det ska genomföras en mätning, inte att det ska genomföras några åtgärder. Det kommer i så fall i nästa skede, säger Sven Jägervall som är nämndens ordförande.

Sedan i våras har Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen försökt få HFAB att göra en ordentlig bullermätning i lägenheten på Fredsgatan i Halmstad.

En första mätning säger att bullret överstiger det riktvärde som Socialstyrelsen har men HFAB har hela tiden sagt nej, bland annat med hänvisning till att det är kommunen som ansvarar för trafikbuller.

Sven Jägervall tror inte att det skulle finnas risk för en prejudicerande verkan, alltså att om HFAB på något sätt påtar sig ansvar för den nu aktuella lägenheten så kommer det att få betydelse för andra liknande fall.

HFAB har ifrågasatt Socialstyrelsens norm, vad säger du om det?

– Jag tycker det är konstigt av ett bostadsbolag att ifrågasätta Socialstyrelsen ställningstagande.  Vi är skyldiga i praktiken att följa dessa riktlinjer, säger Sven Jägervall.