Skärpt övervakning av it-brottslighet

Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen ska tillsammans starta en ny grupp som ska arbeta med samordning och information om it-brottslighet.
Den nya grupp som Rikskriminalen och Säkerhetspolisen ska tillsätta från och med årsskiftet, kommer att få som uppgift att samordna och ta emot information från olika håll om it-brottslighet. Gruppen kommer till en början att bestå av tre personer och den kommer att ha en egen websida, där upplysningar om it-brottslighet ska presenteras. Gruppen kommer att ta in information om misstänkta brott, men även om mindre incidenter - det kan nämligen vara svårt att snabbt avgöra vad det är som dykt upp i ett datasystem, säger Stefan Kronkvist, chef för it-brottsroteln på Rikskriminalpolisen.