Halland

Bra arbetsmarknadsläge i länet

Halland har fortfarande en förhållandevis god arbetsmarknad jämfört med övriga landet. Vi ligger på tredje plats i hela riket när det gäller den lägsta arbetslösheten.

Bara Stockholm och Uppsala ligger bättre till, rapporterar Arbetsförmedlingen.

På ett år har dock arbetslösheten ökat med 3 100 eller 1,7 procent. I slutet av september var 3,8 procent av befolkningen inskrivna som arbetslösa vid någon av Arbetsförmedlingarna i Halland.