Hög halt av miljögifter i Vätternfisk

Trots att miljögifterna DDT och PCB varit förbjudna i flera årtionden, finns de fortfarande kvar i höga halter i blodet hos kvinnor som äter mycket fisk från Vättern.
Dessutom bär kvinnorna spår av bromerade flamskyddsmedel, som blir allt vanligare i olika produkter, det visar en ny studie från Vätternvårdförbundet.