Dålig information om avloppslukt

Efter klagomål från grannar har Nyköpings kommun beslutat flytta anläggningen för kompostering av rötslam från avloppsreningsverket på Brandholmen till Björshultstippen. Men kommunen har hittills bara informerat en handfull av de nya grannar, runt tippen, om den planerade verksamheten och många känner sig nu överkörda.
Kommunen har bara skickat ut information och samrådsinbjudan till sju hushåll trots att kanske tio gånger så många runt Björshultstippen kommer att bli berörda av lukten från anläggningen där avloppsslam ska komposteras.