Tågstrul kostar UL över halv miljon

Kostnaden för resegarantin har blivit större än väntat i år för Upplands Lokaltrafik. Fram till oktober i år har utbetalningarna kostat företaget 700 000 kronor.
Ständiga förseningar och inställda tåg är självklart ett misslyckande säger UL:s informationschef Sture Jonsson. - Det är naturligtvis väldigt mycket pengar och varje resegaranti ärende ser vi som ett misslyckande. - Drabbar utgifterna övrig verksamhet? - De finns med som belastande post i kostnader men det finns inte med när vi diskuterar biljettprishöjning och så.. Resegarantin infördes för ett och ett halvt år sen efter stora problem med förseningar och inställda tåg för Upptåget. Den innebär bland annat att en resenär med lokaltrafiken som riskerar att bli 20 minuter sen kan få ersättning för taxikostnader på upp till 350 kr. De flesta eller 75 procent av utbetalningarna berör Upptåget. UL:s informationschef Sture Jonsson tycker att flera borde vara med och betala. - I många fall är det inte vi som gjort fel, utan det kan vara problem med järnvägen som signal fel etc som orsakat förseningen. - Hur finansierar ni resegarantin? - Vi får ju lägga undan pengar i budgeten för detta men det rätta vore ju om vi kunde skicka vidare räkningen till de som egentligen är ansvariga för förseningen, som exempelvis Banverket, avslutar Sture Jonsson.