Skattesmäll för Vetlandaföretagare

En företagsledare från Vetlanda har påförts nästan 260 miljoner kronor i skattepliktig förmögenhet för taxeringsåren 1998 och 1999.
Företagsledaren hade överklagat taxeringen, men kammarrätten har nu gett skattemyndigheten rätt, skriver Vetlanda-Posten. Taxeringen gäller värdet på aktier som företagsledarens bolag ägt. Han har bland annat hävdat att aktieinnehaven i flera storföretag varit hängt ihop med bolagets verksamhet, och därför inte skulle förmögenhetsbeskattas hos honom.