Så här mår du

Det är flest hjärtinfarkter i Eksjö, Gnosjö och Gislaveds kommuner. Gislavedsborna röker mest och i Nässjö är de fetast.

Värnamoborna äter mest frukt och grönt i länet och länets medellivsålder är hög - hela 81,3 år.

Det visar den stora undersökningen av folkhälsan som presenterades på måndagen.

Den genomsnittlige invånaren i Jönköpings län lever längre, är mer försiktig med alkohol och löper mindre risk att drabbas av lungcancer än den genomsnittlige svensken. Men det är svårt att konstatera statistiskt säkert för länet, för här i länet har egentligen bara Jönköpings kommun svarat på allt i undersökningen.

Ändå finns en del som går att utläsa av centralt insamlad statistik genom till exempel Statistiska centralbyrån och landstinget.

Rökning är den största enskilda riskfaktorn för sjukdom och för tidig död i västvärlden, enligt rapporten om folkhälsan. I Jönköpings län röker 13,8 procent av invånarna dagligen, fler kvinnor än män, vilket är strax under riksgenomsnittet. Flest rö kare finns i Gislaveds kommun där nästan 17 procent är rökare. I Aneby och Tranås röker hela 13 av 100 blivande mammor.

Jönköpings län utmärker sig negativt när det gäller barn som skadas i olyckor samt fallskador, främst bland äldre.

10,2 procent av länsinvånarna bedöms ha riskabla alkoholvanor, vilket är bland de lägsta siffrorna i landet.

Få vuxna länsbor lider av fetma, som är en av de fem främsta anledningarna till sjukdom. Men samtidigt äter bara åtta procent frukt och grönt minst fem gånger om dagen. Männen är betydligt sämre än kvinnorna.

När det gäller fetma hör Jönköping till den bästa fjärdedelen bland Sveriges kommuner. Knappt 11 procent är feta i Jönköping, i Gislaved är ännu färre feta, medan var femte invånare i Näsjö är fet enligt statistiken.

Jönköpingsborna är däremot dåliga då det gäller fysisk aktivitet. Få rör sig aktivt minst 30 minuter per dag, vilket placerar Jönköping bland den sämsta fjärdedelen bland landets kommuner.

Det här är några av de resultat som framkommit i den första öppna jämförelsen för att tala om hur folkhälsan är i ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut.

Karin Malmsten
karin.malmsten@sr.se