Växande protester mot reningsverk

Protesterna växer mot planerna på att bygga ut reningsverket vid Västra stranden i Halmstad. Länsstyrelsen, som ska fatta beslut om kommunens ansökan om tillstånd till expansionen, har de senaste dagarna fått ta emot flera protestskrivelser från de kringboende.
I fredags gick remisstiden ut och då hade länsstyrelsen tagit emot flera brev från grannar som är kritiska till Halmstad kommuns ansökan om att få utöka reningsverkets kapacitet. Grannarna är oroliga för fortsatta luktproblem och tycker att reningsverket borde flyttas så att det attraktiva strandområdet kan användas på ett bättre sätt. Enligt tjänstemännen på miljö- och hälsoskyddskontoret är dock en flytt inte realistisk eftersom det skulle bli alltför dyrt. Då är det billigare att minska luktproblemen med olika tekniska lösningar. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har fått förlängd remisstid och ska yttra sig om utbyggnaden senast den elfte november. Enligt miljöskyddshandläggaren Martin Gometz på länsstyrelsen finns det också en del som tyder på att länsstyrelsen kommer att kalla till ett offentligt sammanträde med alla berörda parter, innan tillståndbeslutet fattas.