Skatten höjs i Strängnäs

Skatten höjs med 50 öre i Strängnäs kommun. Moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna kommit överens om delar i ett förslag till budget och där skattehöjningen finns med. Det uppger Centerns Torgny Jonsson, som är kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs.
Han säger att han inte tycker om att höja skatten, men att det är ett måste, efterssom ekonomin måste gå ihop. Samtidigt kommer partialliansen att föreslå att skatten sänks igen med 25 öre år 2006. Förslaget presenteras i kommunstyrelsen idag.