Få sexbrott av tonårsflickor anmäls

Tonårsflickor som begår sexuella övergrepp polisanmäls och åtalas i mindre utsträckning än tonårspojkar. Detta trots att flickorna begår lika allvarliga handlingar. Det visar P1-programmet Generation Z:as granskning av hur socialtjänsten hanterar unga tonårsförövare.

Anmälningarna mot flickorna i granskningen gäller mycket grova övergrepp.

– Flickorna har alla begått övergrepp med fysisk kontakt, alltså avancerade sexuella beröringar eller försökt ha penetrerande sex med sitt offer, oralt, analt eller genitalt, säger Cecilia Kjellgren, avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet.

Att socialtjänsten känner till bara någon tiondel av tonårsförövarna är känt sedan tidigare. Flickorna utgör en liten del, fem procent, av förövarna i generation Z:s granskning.

Men det fåtal flickor, åtta stycken, som socialtjänsten ändå fått in anmälningar mot är misstänkta för lika grova brott som pojkarna.

Det finns inte heller någon skillnad när det gäller hur mycket våld man använt vid övergreppet. Flickorna har använt lika mycket våld som pojkarna och liksom pojkarna har flickorna utsatt både barn och jämnåriga.

Trots alla likheter när det gäller själva brottet hanteras flickor och pojkar olika när det gäller påföljd. Bara en tredjedel av flickorna i Generation Z:s granskning har polisanmälts, mot tre fjärdedelar av pojkarna.

På samma sätt har 67 procent av de pojkar som polisanmälts åtalats medan samtliga flickor har sluppit åtal. Det alltså trots att samtliga flickor i vår granskning är misstänkta för mycket grova övergrepp.

– Vi förhåller oss annorlunda när det är flickor eller kvinnor som begår övergrepp och vill hitta andra slags förklaringar, inte betrakta det som ett brott, säger Cecilia Kjellgren.

Varför är det så?

– För att det strider mot vår bild av vad kvinnor gör och inte gör och vem som begår sexualbrott. Det är väldigt tydligt identifierat och associerat med män och pojkar, säger Cecilia Kjellgren på avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet.

Ylva Bogegård
ylva.bogegård@sr.se