Skolan i Herrljunga ska spara

Stora besparingar ska genomföras inom skolan i Herrljunga kommun. Det kan bli både nedlagda skolor och avgift på skolmaten.
Herrljunga kommun kommer att spara 1,6 miljoner kronor inom skolan nästa år. Från början handlade det om ännu mer pengar men sedan kom kommunstyrelsens förslag att rädda Ods skola med 850 000 kronor. Men det är bara en tillfällig lösning. Börje Aronsson, centerpartist och ordförande i utbildningsnämnden, säger att man skall försöka använda en del av de pengarna även till andra skolor. Trots det krävs stora besparingar och konsekvenserna kommer att bli mycket kännbara, enligt utbildningsnämnden. För att spara pengar kan gymnasieeleverna bli tvungna att betala 1000 kronor om året för skollunchen från och med nästa år. Det kan även bli färre kurser att välja mellan på komvux och gymasiet och klasserna riskerar att bli större. När det gäller år 2005 och längre fram ser det ännu mörkare ut om nämnden inte får mer pengar. År 2005 måste en landsbygdsskola läggas ned. Även komvux och den relativt nya familjecentralen i Herrljunga riskerar att stängas. Och om två år måste ännu en landsbygdsskola läggas ned, enligt utbildningsnämnden. Samtidigt dras många Herrljungaelever med dåliga betyg. Var tredje femteklassare klarar idag inte målen i svenska, engelska och matematik och var femte niondeklassare hade inte behörighet för att komma in på gymnasiet i våras.