Bräcke

JK ska granska socialchef

Socialchefen i Bräcke kommun har polisanmälts av en man som känner sig kränkt av ett uttalande socialchefen gjort i en av lokaltidningarna. Åklagarkammaren i Östersund har nu överlämnat ärendet till Justitiekanslern, JK.