330 har fått hjälp

330 personer i länet med psykisk ohälsa och smärttillstånd har fått hjälp av landstingets rehabiliteringsgaranti.

Sedan årsskiftet kan landstingen få ekonomiskt stöd från staten till rehabiliteringsgarantin, Norrbottens läns landsting har fått 15 miljoner kronor.

Hälften av pengarna är nu använda.