Lessebo

Fritidsgård ska minska turbulensen på högstadieskola

Lessebo kommun presenterar nu ett antal åtgärder för att komma till rätta med turbulensen på högstadieskolan Bikupan i Lessebo. För att komma till rätta med de våldsamheter som förekommer på skolan föreslår nu kommunen att man ska öppna en fritidsgård.

Dessutom kommer inga besparingar att göras på grundskolan. Det säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S).

Tidigare har både elever och lärare slagit larm om våld, skadegörelse och hot.

Tidigare har det funnits förslag på besparingar motsvarande att flera tjänster försvinner från grundskolan men nästa vecka kommer barn- och utbildningsnämnden fatta beslut om det nya förslaget att öppna en fritidsgård.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se