Ökad vinst för Ryanair

Det går bra för det irländska lågprisflygbolaget Ryanair, som bland annat flyger från Västerås. För perioden april till september redovisar bolaget en nettovinst motsvarande 1,6 miljarder svenska kronor.
Det är en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period förra räkenskapsåret. Ryanairs VD Michael O'Leary skriver i delårsrapporten att han räknar med fortsatt stark trafiktillväxt, men att det finns en osäkerhet om intäkts- och lönsamhetsutvecklingen.