Lärbro

Namninsamling för tankställe

Nästan 800 namnunderskrifter har på några dagar samlats in för att rädda bensintankarna från den nedlagda OK/Q8-macken i Lärbro.

Det har spridits stor oro kring nedläggningen av bensinmacken och många boende i Lärbro-trakten anser att det saknats en dialog med befolkningen.

På tisdag kväll hålls ett möte i Korsbygården i Lärbro för att få svar på hur läget är och om det pågår några förhandlingar.