Dagis överfullt i Västervik

Mellan 75 och 80 platser kommer att fattas inom barnomsorgen i Västervik efter nyår. Redan har alla stans förskolor överinskrivningar och barn-och utbildningsnämnden räknar med att det skulle behövas tre miljoner kronor extra till mer personal och nya lokaler för att täcka behoven nästa år.
Enligt tidningen Nyheterna är efterfrågan på barnomsorgsplatser i Västervik större än vad staten räknat med och därför räcker inte statsbidragen.