Gräshoppor hotar skörden i Nordafrika

Inom ett par veckor kan gräshoppor hota hela norra Afrika och äta upp skördarna för en tiondel av jordens befolkning. Den varningen kommer från FN:s jordbruksorgan, FAO.
Alla tecken tyder på en enorm gräshoppsinvasion inom kort. Stora svärmar av vuxna gräshoppor har setts lägga ägg längs floder i norra Sudan, och FN har fem flygande observationsgrupper på plats. En ökengräshoppa är oftast en ensam insekt, men när klimatförhållandena är speciella kan de föröka sig i rasande takt. De unga, vinglösa, kallas hopparna och samlas i stora grupper och hoppmarscherar på jakt efter föda. I Niger har det redan rapporterats om 20 hoppare per kvadratmeter. Förstöra skördar på minuter De vuxna, flygande gräshopporna, kan samlas i miljoner och åter miljoner och äta upp en skörd på ett par minuter. Jag har själv sett svärmar i södra Sudan, svärmar av gräshoppor stora som en vuxen tumme, som förmörkar himlen och slår ner på de magra skördar som skall livnära så många familjer. Årets utbrott av gräshoppor och den starka lukt de avger, har lett till svåra astmaanfall. I Sudan har 11 människor dött och ett par tusen vårdas på sjukhus för andningsproblem. Bekämpning inledd FN:s jordbruksorgan, FAO, tar hotet från gräshopporna på största allvar och har redan börjat bespruta flodbäddar med gift för att hindra nya ägg att kläckas. Det var 15 år sedan det förra stora gräshoppsutbrottet. Då spreds gräshopporna över hela norra Afrika och ända bort till Indien och förstörde skördar för 10 procent av jordens befolkning.
Vincent Dahlbäck, Johannesburg vincent.dahlback@sr.se