Projekt med naturgas tar form

Sydkrafts planerade satsning på en naturgasledning genom södra Sverige börjar nu ta form. En förprojektering ska göras av ledningar från Norrköping till Oxelösund.
Uppdraget, som gått till Sweco, är värt drygt 8 miljoner kronor. Arbetet inleds den här månaden och pågå fram till sommaren 2005. Om hela projektet, som benämns "Gasprojekt Mellansverige", genomförs beräknas det kosta mellan 5 och 10 miljarder kronor.