Skolbarnomsorgen utvärderas till våren

Östersunds kommun vet inte hur mycket man sparade på indragningarna av skolbarnomsorgen för fem år sedan.
Då flyttades skolbarnomsorgen i början och i slutet av dagen till förskolan, men än har ingen utvärdering har gjorts. När nu Lärarförbundet kräver en utvärdering tycker Harriet Svaleryd som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden att det är en bra idé. En utvärdering av skolbarnomsorgen kommer nu att göras till våren.