p1-morgon

Kritik mot USA:s strategi i Pakistan

USA vill hjälpa Pakistan med mer pengar till ekonomisk och social utveckling, inte bara militärt bistånd. Men kraven som följer med biståndet väcker debatt i Pakistan.