Nokiachefer toppar löneligan i Finland

Idag publicerade den finländska skattestyrelsen sin redovisning av förra årets taxeringar. Något som medierna förstås kastar sig över med förtjusning, precis som i Sverige. Och dominerar lönelistan gör förstås cheferna på Nokia.
Av de tio som toppar listan över högsta beskattningsbara inkomster i Finland återfinnas alla, samtliga tio, i Nokias direktion. Mest tjänar förstås chefen själv, Jorma Ollila, med 16 miljoner euro eller uppåt 150 miljoner svenska kronor om året i inkomster. En ökning med över 50 procent jämfört med året innan. Den här fullständiga dominansen för Nokias del på inkomstrankinglistan i Finland har funnits också under tidigare år, men för den skull hörs ingen debatt om höga eller oskäliga direktörslöner på svenskt vis i Finland. Orsakerna är rimligen två. För det första har diskussionsklimatet då det gäller sådana här frågor varit ett annat i Finland och för det andra vet nog varje finländare att en stor del av landets välfärd -inte minst Helsingforsbörsen - i mycket står och faller med detta enda företag och dess lednings förmåga att sköta företagets angelägenheter. Man håller alltså andan. Och kanske också mun, i hopp om att Nokia och dess direktörer fortsatt skall bringa lycka åt landet.
Bengt Lindroth, Helsingfors