Färre stafettläkare med hjälp av internet

Landstinget har startat en webbförmedling för läkare på internet, för att råda bot på de höga kostnaderna för läkare från bemanningsföretag.
Så kallade stafettläkare kostar landstinget över hundra miljoner kronor per år. Webbförmedlingen på internet ska uppmuntra de ordinarie läkarna till att jobba extra med kort varsel. Tanken är att behovet av dyra stafettläkare ska minska. Förutom Västernorrland, ingår Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands landsting i satsningen.