Naturgasledning planeras genom länet

Sydkrafts planerade satsning på en naturgasledning genom södra Sverige börjar nu ta form. En förprojektering ska göras av ledningar från Norrköping till Oxelösund.
Uppdraget, som gått till företaget Sweco, är värt drygt 8 miljoner kronor. Arbetet inleds den här månaden och pågår fram till sommaren 2005. I den här etappen ingår förgreningar till bland annat Katrineholm. Om hela naturgasprojektet, som benämns "Gasprojekt Mellansverige", genomförs beräknas det kosta mellan 5 och 10 miljarder kronor. (Sist en naturgasledning planerades genom länet väckte det starka känslor och motstånd såväl från privatpersoner som från kommunpolitiker. Vilken påverkan Naturgas har på miljön råder det delade meningar om. Naturgas är något man tar upp ifrån jordskorpan och det innehåller bla växthusgaserna metan och koldioxid däremot är gasen fri från svavel och ger inga stoftutsläpp.