Blandade reaktioner på förslag om skattehöjning

Strängnäs energibolag ska säljas och skatten ska höjas i kommunen med 50 öre. Det är två viktiga förslag från den borgerliga kommunledningen för nästa år. Men bland folk på stan som Sveriges Radio Sörmland pratade med på måndagen var reaktionerna blandade.
-För en ensamstående som mig blir det svårt när det blir mindre pengar i portmonän. -Det finns snart inget annat att spara på, så det får gå. -Man får hålla igen på godis och cirgaretter, så har man snart sparat igen pengarna. Så svarade några strängnäsbor på frågor om vad om den borgerliga alliansens förslag att höja skatten med 50 öre skulle innebära för dem. Strängnäs kommun är bara en i raden av kommuner i Sörmland som höjer skatten för att klara ekonomin. Den senaste prognosen visar att Strängnäs kommun kommer att gå 53 miljoner back i år. Trots de kraftiga nedskärningar som genomförs, höjer den borgerliga alliansen, folkpartiet, moderaterna, kristdemokraterna och centern, skatten med 50 öre för att år 2006, återigen sänka skatten med 25 öre. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Sörmland så ingår också en försäljning av Strängnäs energibolag i budgetförslaget. Kommunen ska också minska kommunens ägande av bolag, mark och lokaler och minska personalstyrkan på sikt. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får ökade ekonomiska ramar, men övriga nämnder får samma ekonomiska ramar nästa år som i år.