LÄNET

Ingen omskärelse av små pojkar

Det blir inga omskärelser av små pojkar i landstingets regi i länet. Landstingets etiska utskott anser inte att vårt Landsting ska följa Socialstyrelsens rekommendation.