Irans historia i radioföljetongen Huset vid moskén av Kader Abdolah 22/10 - 8/12

I många hundra år har det bott människor ur samma släkt i ett stort hus vid moskén i staden Senejan i sydvästra Iran. Familjerna har levt ett stilla och traditionellt liv, och tjänat moskén. När shahen av Iran på 1960-talet genomför sin vita revolution och moderniserar det iranska samhället, rycks så småningom också Senejan med i en strävan efter en mer västerländsk livsstil. Agha Jan, respekterad mattfabrikant i basaren och huvudman i huset vid moskén, förfasar sig över sedeslösheten som breder ut sig.
Men när mullorna i den heliga staden Qom bereder väg för den landsförvisade ayatollah Khomeini att återvända till Iran, jaga iväg shahen och hans styre för att genomföra sin islamiska revolution 1979 med dess blodiga efterspel - ja, då går händelserna ur askan i elden.
I Huset vid moskén gestaltar Kader Abdolah Irans skönhet och vardagens små glädjeämnen, samtidigt med dess våldsamma historia under shahen och ayatollah Khomeini. Huset vid moskén är en synnerligen levande lektion i Irans moderna historia.