Säpo kritisk till nya FRA-lagen

Bekämpningen av terrorism och spionage i Sverige kommer att bli sämre utförd efter den 1:a december, säger Säpo. Riksdagen väntas i dag fatta beslut om den omdiskuterade FRA-lagen.

Det blir enbart regeringen, regeringskansliet och försvaret som efter den första december får rätt att begära signalspaning av Försvarets radioanstalt, FRA, enligt det beslut som riksdagen väntas ta i eftermiddag.

Motståndet mot FRA:s signalspaning i kabel, inom de borgerliga partierna är så gott som borta efter en rad förändringar av FRA-lagen för att skydda den personliga integriteten.

En speciell utredning om Säpo:s behov av signalspaning lades fram i somras. Men justitieminister Beatrice Ask var inte nöjd med utredningen.

Hon vill inte nu uttala sig i frågan i Ekot, men har gett order till tjänstemännen på justitiedepartementet att ta fram ett nytt underlag om signalspaning för polisiära behov.

För två veckor sedan hölls en utfrågning med berörda myndigheter. Bland annat Säpo, FRA och åklagarmyndigheten var kallade till justistiedepartementets lokaler.

Säpo framhåller att det är viktigt att både kunna få ta del av resultatet av FRA:s signalspaning, men också att få beställa signalspaning.

Åklagarmyndigheten säger att i många fall är information från signalspaningen avgörande för Säkerhetspolisens brottsutredande verksamhet och kräver att Säpo även i fortsättningen måste ha tillgång till signalspaning.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se