Stockholm

Dubbdäcksförbud klubbat för Hornsgatan

Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholm beslutade igår kväll om ett förbud mot att använda dubbdäck på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Föbudet ska gälla från och med den första januari nästa år – men det krävs att EU godkänner beslutet, och att regeringen ändrar trafikförordningen för att det ska kunna träda i kraft.

Socialdemokraterna ville bordlägga frågan och införa samma system som finns i Norge där man har avgifter på dubbdäck istället. Partiet tror att avgifter skulle dra ner dubbdäcksanvändandet mer än ett förbud på Hornsgatan.