Stockholm

Fler sommarjobb i budgetsförslag

Fler ungdomar ska få sommarjobb i Stockholm nästa år. När den borgerliga alliansen lägger fram sitt budgetförslag idag, föreslås tre miljoner kronor extra till sommarjobb. Det skriver Svenska Dagbladet.

I somras sökte 5 000 ungdomar sommarjobb i Stockholms stad, drygt 3 000 blev utan.

Det är trafikkontoret som får extrapengar för att ordna fram sommarjobb som att städa stadens gator och parker. I övrigt blir det upp till förvaltningar och bolag att leta fram fler sommmarjobb inom sina befintliga budgetramar. Målet är 1 000 fler jobb.