Ny cancergen upptäckt

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har upptäckt en ny cancergen.

Genen verkar finnas i samtliga tumörtyper som kan drabba olika körtlar i kroppen, allt från bröst till spottkörtlar adenoidcystisk cancer.

Genom upptäckten hoppas man kunna ställa säkrare diagnoser och ge bättre behandling.

Resultaten publiceras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.