Torsby får tre nya naturreservat

Nu har Länsstyrelsen fattat beslut om att bilda tre nya naturreservat i Torsby kommun. Mammasberg, Lisselåsen och Stormyren heter de, och i och med det finns det 120 naturreservat i Värmland.

Inom de här tre reservaten finns en varierad och värdefull fågelfauna med bland annat tretåig hackspett och slaguggla, och här finns även den ovanliga skalbaggen raggbock.

Naturreservaten bildas för att långsiktigt bevara och utveckla natur som är av särskilt stort värde för djur, växter och människor. Och omkring en procent av länets areal utgörs av skyddad natur.