Dina Nyheter

"Vi förstärker integritetsskyddet"

I dag röstar han ja till FRA-lagen. Moderaten Karl Sigfrid har tidigare varit kritisk, men är nu nöjd förändringarna som gjorts i lagen. Varför? Läs chatten med honom.

Moderator: Välkomna till chatten med Karl Sigfrid! Vi håller på till 14:00.
Brolle: Vad är det som är så mycket bättre i nya lagen att du väljer att rösta ja?
Karl Sigfrid: Det vi röstar om nu är förstärkningar av integritetsskyddet. Vi begränsar den trafik som FRA får tillgång till, vi begränsar antalet myndigheter som kan beställa spaningsuppdrag och vi begränsar de syften som signalspaning kan användas i. Det är stor skillnad mellan det nya förslaget och det som röstades igenom förra våren.
Kalle: Hur känns det att köra över det svenska folket totalt som tydligt visat sitt missnöje mot FRA?
Karl Sigfrid: Jag har inte sett några undersökningar som visar vad svenska folket tycker om den proposition som vi nu ska rösta om. Sannolikt är acceptansen betydligt större nu när vi har byggt in ytterligare begränsningar av FRA:s befogenheter.
Elin: Hej Karl! Jag vill inte att saker som jag säger till min psykolog ska hamna på fel ställe. Hur vet du att dom inte gör det?
Karl Sigfrid: Risken för att det ska ske till följd av EU:s datalagringsdirektiv än nog betydligt större än risken för att det sker till följd av FRA:s signalspaning.
Martin Norlande: Hej! Hur kommer lagen hjälpa polis och myndigheter när allt fler börjar använda krypteringstjänster vid sin kommunikation. Det finns redan lösningar som PGP vilka är mycket svåra att dekryptera. Vad jag hört ska det vara omöjligt att i stor utsträckning dekryptera sådan trafik. De som är intresserade av att dölja sin kommunikation av integritetsskäl. Men också de som har brottsliga intressen kommer att i större utsträckning använda dessa tekniker. Se Hushmail.com webmail med PGP.
Karl Sigfrid: Ja, det stämmer att kryptering blir allt enklare att använda sig av, även för dem som inte har särskilt stora datorkunskaper. Vilka verktyg FRA har för att knäcka krypterade meddelanden vet inte jag, och det kommer jag nog inte heller att få veta.
Kalle: Har du som yrkespolitiker några som helst egna åsikter, eller har dom kompromissats bort på vägen?
Karl Sigfrid: Jag har mina egna åsikter. I de flesta fall stämmer de överens med partilinjen, men inte alltid. Den FRA-lag som togs våren 2008 är exempel på en lag som jag hade stora problem med. Men om jag ska vara ärlig betraktar jag upphovsrättsindustrins krav på hårdare fildelningslagar som ett betydligt större hot mot det fria nätet än försvarsunderrättelseverksamheten. HADOPI-lagen om att stänga av fildelare från nätet är flera steg värre än till och med den gamla versionen FRA-lagen för medborgarnas yttrande- och informationsfrihet.
Johan: Det finns i Sverige idag en slående majoritet som är imot FRA-lagen. Svenska folket (era väljare) vill inte ha en ny övervakningslag och det har inte varit något annat än högljudda protester sen FRA-lagen skapades. Ser ni ner på den folkliga opinionen? Är ni inom den borgerliga regerignen så benägna till att behålla er "enighet" att ni går imot opinionen för att tillmötesgå försvarschefer och maktelitens lobbyister?
Karl Sigfrid: Jag tror inte att det finns en slående majoritet som är mot signalspaning. Däremot är nog de allra flesta mot en signalspaningslag som är alltför bred. Detta är den stora skillnaden mellan nya och den gamla FRA-lagen. Med den gamla lagen skulle all gränsöverskridande kabelbunden trafik realtidsanalyseras. Nu begränsas det trafikflöde som FRA får tillgång till, och därmed tror jag att de flesta betraktar lagen som mer godtagbar.
Anne: Har ditt parti pressat dig att rösta ja?
Karl Sigfrid: Det vi fattar beslut om nu baserar sig på en överenskommelse från förra hösten. Det är en självklarhet att jag står fast vid en tidigare överenskommelse som samtliga 178 ledamöter från alliansen, inklusive jag själv, har godkänt.
Copylinda: När börjar den nya FRA-lagen gälla? Om den går igenom idag.
Karl Sigfrid: Möjligheten att spana i kabeltrafik blir aktuell från den 1 december 2009.
Magnus Sälgö: Om du tittar på vad som skett med Johan Liljeqvist och polisens bristfälliga utredning av dödsorsaken kan du inte se en fara i att ge staten mer mandat att kontrollera medborgarna? Är vi inte på väg in i ett 1984 samhälle där staten får mer makt. För mig rimmar det illa med vad en borglig regering skall stå för.
Karl Sigfrid: Jag ser inget direkt samband mellan FRA-lagen och det fall som du nämner här. Men visst finns det en fara i en stat som har för stora möjligheter att kontrollera medborgarna. Det är alltid nödvändigt att kontrollera statliga tjänstemän så att de inte bryter mot regelverken. Det gäller både poliser och tjänstemän på FRA.
Henke: Vad säger du till dem som kallar dig svikare nu?
Karl Sigfrid: Jag fattar varje ett stort antal beslut, och nästan alltid är någon missnöjd. Det betyder dock inte att det finns ett sviket löfte.
Petter: Är inte alla kameror som sitter uppe mer hot mot integriteten än om nån kollar vad terrorister mailar varann om. Varför är ni inte lika upprörda över den övervakningen? Som ju dessutom inte verkar ge särskilt mycket resultat.
Karl Sigfrid: Jag har också sett uppgifterna om att kameraövervakning kanske inte är så effektivt. Det är naturligtvis ett argument för att vara mer restriktiv. Men det finns en viktig skillnad mellan kameror som bevakar offentliga miljöer och system som bevakar privat kommunikation. Det senare är ett större intrång i privatlivet.
emma: Jag hoppades att du skulle orka trycka på "avstå"-knappen (hoppas fortfarande iofs *pepp*). Har du utsatts för lika hård press den här gången?
Karl Sigfrid: Vi förde en diskussion förra hösten inom samtliga allianspartiers riksdagsgrupper, och detta är vad vi kom överens om. Det har aldrig varit aktuellt för mig att frångå den överenskommelsen. Någon press har jag inte utsatts för inför dagens omröstning.
Max: Vad ser du för positivt i att få möjligheten att "spana i kabeltrafik"?
Karl Sigfrid: Behovet av signalspaning är svårt att utvärdera för den som saknar insyn i verksamheten. Den omfattande sekretessen är ett problem för alla oss som vill granska hur nödvändig och effektiv signalspaningen är. Det är också ett demokratiskt problem att det inte kan föras en öppen debatt om hemlig verksamhet, men tyvärr ser jag inget sätt att komma runt detta.
Daniel: Varför skall FRA få scanna alla mina mejl som jag skickar (använder Gmail, så alla min brev passerar vår gräns)?
Karl Sigfrid: Syftet med dagens beslut är att minimera risken för att dina mail ska skannas.
Moderator: Nu är chatten slut. Tack Karl Sigfrid som chattade. Och tack alla som ställde frågor!