skinnskatteberg

Folkhögskola funderar på flytt

Bergslagens Folkhögskola kan komma att lämna Skinnskatteberg för Norberg. En anledning är att lokalerna i Skinnskatteberg inte är ändamålsenliga, enligt de själva.

– Skälet varför styrelsen har fattat det här beslutet om att flytta från landstingets lokaler i Skinnskatteberg är inte bara lokalkopplat, det finns också en koppling till att vi vill utveckla folkhögskolans verksamhet på ett nytt och annorlunda sätt. Vi uppfattar att det inte riktigt finns samma grogrund för den utvecklingen i Skinnskatteberg, säger Tomas Aronsson, utbildningschef vid Bergslagens folkhögskola.

– Min uppfattning är att man tidigare för länge sedan haft ett bra samarbete med kommunen och föreningslivet i Skinnskatteberg och där skolan var en del av bygden kan man säga, och en del av en utveckling.

Varför är det inte så nu?

– Det finns säkert flera orsaker, det ena kan vara att landstinget som sådant, alltså de som har drivit och hållit i skolan, mer eller mindre har slutit sig inom sig själva och blivit introverta. Det andra kan vara att kommunen inte varit lika progressiv och aktiv under senare år i att skapa relationer och diskussioner med folkhögskolan, säger Tomas Aronsson.

Kenneth Östberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Norberg vill säkerställa att folkhögskolan blir kvar i norra länsdelen.

– Vi har ställt oss positiva till fortsatta diskussioner för att försöka lösa ut villkoren för en etablering i Norberg, säger Kenneth Östberg till P4 Västmanland.

Michael Gawell
nyheterna.vstm@sr.se

Terje Lund
nyheterna.vstm@sr.se