Lund

31 kvinnor stämmer Lunds universitet för diskriminering

Lunds universitet stäms av 31 unga kvinnor som inte kommit in på psykologutbildningen. De anser att män har fått förtur på ett olagligt sätt.

Diskriminineringsombudsmannen (DO) har valt att inte driva fallet och därför väcker kvinnorna en grupptalan med hjälp av Centrum för Rättvisa.

- Jag hoppas att detta leder till att jag åtminstone ska ha samma chans som alla andra att komma in och att den här diskrimineringen ska få ett slut, säger Elin Sahlin, som är en av kvinnorna som stämmer universitetet.

De 31 kvinnorna sökte till psykologprogrammet i folkhögskolekvoten 2008 och hade alla högsta betyg. Sex män med högsta betyg sökte också. Universitetet kvoterade då in tre män för att få en jämnare könsfördelning på utbildningen som domineras av kvinnor.

När Elin Sahlin forskade vidare visade det sig att inga kvinnor kommit in via folkhögskolekvoten på flera år.

- Själv tog jag studiemedel och gick på folkhögskola ett år bara för att läsa upp mina betyg så jag skulle ha en chans att komma in på psykologutbildningen, och så visar det sig att jag aldrig hade en chans att komma in, det är fruktansvärt orättvist.

Enligt en sammanställning som den ideella föreningen Centrum för Rättvisa har gjort så är detta inget ovanligt. Bara under 2009 så har det skett ca 5 400 fall där könet har fått avgöra vem som ska komma in när de sökande har haft lika meriter.

Att DO inte har valt att driva kvinnornas talan motiverar de med att de måste avvakta utslaget i hovrätten i ett liknande fall som handlar om kvinnor som inte kom in på veterinärutbildningen i Uppsala. De har fått rätt i länsrätten som dömde SLU i Uppsala till att betala skadestånd på 35 000 till varje kvinna som diskriminerats.