Analys

Analys: En svår fråga för regeringen

Lagreglering av signalspaning i kabel har varit en av de allra svåraste frågorna för alliansregeringen, så svår att statsministern i det mest intensiva skedet med protesterande borgerliga riksdagsledamöter, gjorde klart internt att den kunde kosta regeringsmakten.

Gränsdragningar mellan statens nytta och den enskildes integritet var ytterst svår också för den förra socialdemokratiska regeringen, som aldrig la fram något förslag.

Hela den lagstiftning som riksdagen fattar beslut om i dag är en kompromiss mellan regeringspartierna, men inte ens statministern har varit entusiastisk.

Fredrik Reinfeldt har ifrågasatt offentligt om den mödosamt slutna kompromissen går så långt i integritetsskydd att den kanske inte är tillräckligt effektiv för att värna rikets säkerhet.

En central fråga kvar att lösa är om och hur säkerhetspolisen ska ha tillgång till information från FRA:s signalspaning i polisens brottsbekämpning mot terrorhot, eller om Säpo kanske ska bygga upp en egen signalspaning.

Om det blir maktskifte kommer lagen att rivas upp och signalspaningen utredas igen.

Oppositionen är överens om att den lag riksdagen nu stiftar utgör ett "avsteg utan historisk jämförelse från den grundlagsfästa principen om rätten till fri kommunikation utan statlig insyn".

Men oppositionen har hittills inte behövt, eller haft anledning, att formulera ett eget alternativ.

De tre rödgröna partierna vet vad de inte vill ha, men har i debatten om lagen under åren, haft delvis skilda uppfattningar om vad de vill ha.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se